Slovensko Deutch English

NAVODILA ZA PRIPRAVO
PERSONALIZIRANIH ETIKET

Pri oblikovanju in grafični pripravi etiket za plastenke ali stekleničke prosimo upoštevajte dimenzije:

Priprava etiket DANA TBZ

PROMO KLASIK (TBZ)

OPP plastična etiketa (bela / prozorna), posebna papirnata etiketa (bel / srebren)
0,33 L, dimenzije: 200 x 42 mm + 3 mm, opp plastika
0,50 L, dimenzije: 219 x 50 mm + 3 mm, papir ali plastika
1,50 L, dimenzije: 279 x 66 mm + 3 mm, papir ali plastika

Priprava etiket DANA Design

PROMO DESIGN

OPP plastična etiketa, bela ali prozorna
0,33 L, dimenzije: 200 x 42 mm, opp plastika
0,50 L, dimenzije: 200 x 44 mm, opp plastika
1,00 L, dimenzije: 279 x 66 mm, opp plastika
1,50 L, dimenzije: 279 x 66 mm, opp plastika

Priprava etiket DANA Steklo

PROMO STEKLO

Posebna papirnata etiketa (bel / srebrn)
0,20 L sok, dimenzije: 165 x 47 mm + 3 mm, papir
0,25 L,       dimenzije: 192 x 41 mm + 3 mm, papir
0,75 L,       dimenzije: 256 x 70 mm + 3 mm, papir

Ustrezen model etikete v .pdf predlogi pošljemo po elektronski pošti. Pri etiketah na desnem robu upoštevajte največ 10 mm prostor, ki je namenjen prelimavanju etikete, glej shemo spodaj. NE PREMIKAJTE KOLOFONOV. Upoštevajte tudi primerne barvne kontraste, velikosti pisav glede na končno velikost etikete in naleganje pomembnih stvari ter besedil preblizu roba porezave.

Sprejemamo grafično izdelane etikete v .pdf formatu, ki morajo biti pripravljene za tisk:
300 dpi resolucija, napisi in fonti spremenjeni v krivulje, vse barve obvezno v CMYK tehniki, saj se tiska 4/0 v full color tehniki (opcija 4/1 ali celo 4/4, dvostranski tisk). Poleg mora biti priložena .jpg kontrolna slika nizke resolucije za kontrolo vsebine, v nasprotnem primeru ne moremo odgovarjati za prejeto .pdf datoteko, ki naj ne presega 5 Mb.

V vseh modelih etiket so napisi in znaki, ki jih narekuje zakonodaja in inšpektorat za živila. V kolikor jih boste spreminjali ali brisali, prevzemate vso pravno odgovornost za kasnejše posledice, hkrati pa si podjetje pridržuje pravico do zavrnitve tiska takšnih etiket. Ne premikajte kolofonov bližje robovom, ker se lahko zgodi da jih porezava poškoduje ali prelimavanje prekrije. 
Priprava etiket

Pri papirnati etiketi je potrebno dodati + 3 mm na vsako stran za porezavo
(glej pasarje na modelu).
Priprava etiket

Pri OPP etiketi je na levi prostor za rezalno kodo.
Priprava etiket

Pri etiketi z DPG upoštevajte prostor za kodo in logo.
Priprava etiket


 

Priprava etiket

Pasarji (kotne črte, ki označujejo robove etiket) služijo kot vodilo pri oblikovanju in razrezu etiket. Ker lahko papir pri tisku in kasneje pri razrezu malenkost zamakne in da se ne bi poznal bel rob, mora biti podlaga oblikovana za približno 3 mm večja, kot je končna dimenzija razreza etikete. Prav tako se izogibajte postavljanju besedil, logotipov ali kakšnih črt oziroma obrob preblizu mesta razreza.

Ker je plastenka okrogla, nikakor ne moremo videti celotnega oblikovanja, kot je to vidno na ekranu ali ko je etiketa stiskana in na ravni podlagi. Svetujemo, da etiketo razdelite na dva ali tri dele in jih temu primerno tudi oblikujete, da dosežete željen učinek ne glede na to, kako je plastenka ali steklenička obrnjena.

V primeru oblikovanja etikete pri našem grafičnem oblikovalcu mora biti ves material v dovolj veliki resoluciji ter izvedena skica ali predlog postavitve. Cene grafične postavitve se gibljejo od 35,00 eur + ddv navzgor v odvisnosti od zahtevnosti priprave in izdelave ter števila popravkov. Poizkusni odtis in pošiljanje se obračuna posebej.


Za tehnično pomoč smo vam vedno na voljo. Tel.: +386 40323202, +386 83839416, +386 83839417.

Content

PROMO KLASIK-TBZ
PROMO DESIGN
Steklenice PROMO DESIGN
Sadni sokovi
Dodatki k plastenkam in steklenicam
Navodila za pripravo etiket
Naročilo
Plačila
Reference

Alkoholni program pijač
Avtomati za vodo in BALONI