Slovensko Deutch English

Pravno obvestilo

Spoštovani spletni obiskovalec

ste na uradni spletni strani podjetja Promo voda d.o.o., Rojčeva 3, SI-1000 Ljubljana Slovenija, EU (»Promo voda« ali »podjetje Promo voda«). Zahvaljujemo se Vam za Vaš obisk na naši spletni strani in Vam želimo prijetno brskanje. Z namenom zagotavljanja pravilne uporabe in razumevanja vsebine, objavljene na spletni strani, Vas prosimo, da preberete in upoštevate predmetno pravno obvestilo.

Vse informacije na tej spletni strani so podvržene obvestilom o omejitvi odgovornosti, avtorskih pravicah ter varstvu osebnih podatkov, kot sledi v nadaljevanju. Z obiskom spletne strani Promo voda ali katerega koli njenih delov soglašate s pogoji in omejitvami, vsebovanimi v tem pravnem obvestilu. Če z njimi delno ali v celoti ne soglašate, predlagamo, da ne brskate po spletni strani Promo voda ali je kako drugače uporabljate.

Omejitev odgovornosti

Če ni izrecno navedeno drugače, so vse informacije na spletni strani Promo voda namenjene izključno informativni uporabi in ne ustvarjajo nikakršnih pravnih učinkov. Informacije na tej spletni strani ne predstavljajo končne in zavezujoče ponudbe podjetja Promo voda in se jih nikakor ne sme razumeti kot takšne.

Podjetje Promo voda si prizadeva, da bi bili podatki na spletni strani Promo voda vselej ažurni in pravilni, vendar lahko informacije kljub temu vsebujejo napake in pomanjkljivosti, za katere podjetje Promo voda ne prevzema nikakršne odgovornosti.

Čeprav se podjetje Promo voda trudi, da bi bilo motenj zaradi tehničnih napak čim manj, jih žal ni mogoče v celoti izključiti. Promo voda tako ne prevzema nikakršne odgovornosti za škodo, povzročeno z delovanjem, nepravilnim delovanjem, nedelovanjem ali nemožnostjo dostopa do te spletne strani.

Promo voda sme po lastni presoji in ob vsakršnem času ter brez predhodnega opozorila ali obvestila delno ali v celoti prestaviti, spremeniti ali odstraniti svojo spletno stran in ne prevzema odgovornosti za morebitne posledice, povezane s tem.

Nekateri izdelki, informacije o izdelkih ter njihova pojavna oblika na spletni strani so prikazani zgolj v informativne namene. Posledično se lahko razlikujejo od dejanskih izdelkov ali informacij o izdelkih. Vsi izdelki niso na voljo v vseh državah, v nekaterih pa so na razpolago zgolj z določenimi specifikacijami oz. konfiguracijami. Dejanski podatki o določenem izdelku ter njegovi dostopnosti in specifikacijah v posamični državi so na razpolago pri družbi Promo voda ali pooblaščenem lokalnem zastopniku. Promo voda si izrecno pridržuje pravico do spremembe specifikacij.

Spletna stran Promo voda lahko vsebuje povezave do spletnih strani drugih upravljavcev. Promo voda ne prevzema odgovornosti za vsebino, pravilnost, dostopnost, varnost ali kateri koli drug vidik takšne spletne stani, na katero se dostopa prek zunanje povezave s spletne strani Promo voda. Uporaba spletnih strani drugih upravljavcev je podvržena pogojem uporabe teh strani.

To obvestilo o omejitvi odgovornosti ni namenjeno omejevanju morebitne odgovornosti podjetja Promo voda, ki bi bilo v nasprotju z veljavno zakonodajo ali izključitvi odgovornosti v primerih, ko ta po zakonu ne more biti izključena.

Avtorske in druge pravice, blagovne oznake in znamke

Celotna vsebina spletne strani Promo voda, vključno s teksti, fotografijami in datotekami, ter njena postavitev sta predmet zaščite avtorske pravice, pravic industrijske lastnine in/ali drugih pravic.

Znamke in blagovne oznake, uporabljene na spletni strani Promo voda, vključno z znaki in simboli podjetja, so podvrženi avtorskopravni zaščiti ter zaščiti iz naslova znamk in oznak podjetja Promo voda ali tretje osebe, ki podjetju Promo voda dovoli uporabo takšnih znamk in oznak.

Brez izrecnega predhodnega pisnega soglasja podjetja Promo voda je prepovedano vsakršno reproduciranje, tehnična ali druga obdelava, prevajanje ali kakršna koli drugačna uporaba materialov na tej spletni strani.

Podjetje Promo voda je posebej pozorno na morebitne primere kršitev avtorskih pravic ter pravic industrijske in intelektualne lastnine. Če se seznanite s kakršno koli uporabo avtorskih pravic ali pravic industrijske lastnine, ki je v nasprotju s tem obvestilom, nam to, prosim, sporočite po elektronski pošti navedeni v kontaktnih podatkih.

Vse uradne oznake, logotipi in znamka Dana so last podjetja Dana d.o.o. in jih podjetje Promo voda d.o.o. lahko koristi v skladu s pogodbo.

Vse plastenke z etiketami ali etikete same, na katerih so blagovne oznake in znamke tujih podjetij (etikete so lahko vzorčne, idejne ali tiskane) podjetje Promo voda d.o.o. ne dovoli kopiranje, razmnoževanje ali kakršno koli drugo distribucijo in uporabo kot le referenčni vpogled najbolj zanimivih etiket, uporabo različnih materialov ali različnih plastenk in stekleničk. Brez pisnega dovoljenja ne dovolimo kakršnekoli distribucije ali zlorabo slikovnega in pisnega materiala, ki je objavljen na spletni strani ali drugih elektronskih medijih pod okriljem podjetja Promo voda d.o.o.
Logotip PROMO VODA je intelektualna last podjetja Promo voda d.o.o. Besedna izpeljanka "promo voda" je ime podjetja, ki se ukvarja s personalizirano vodo in personaliziranimi pijačami in ne dovolimo zlorabo besedne zveze v namen konkurenčne dejavnosti. Vse kršitve bodo obravnavali naši pravni pooblaščenci.

Varstvo osebnih podatkov

Podjetje Promo voda se zaveda pomena varstva osebnih podatkov, zato deluje skladno z vsemi zakonskimi zahtevami in uporablja programsko opremo in tehnična sredstva z namenom zagotavljanja varstva in preprečevanja nepooblaščene uporabe osebnih podatkov.

Z namenom izboljšanja uporabniške izkušnje ter omogočanja učinkovitejšega brskanja se lahko ob obisku spletne strani Promo voda na napravo, prek katere odpirate spletno stran, naložijo spletni piškotki.

Veljavno pravo

Ta spletna stran (vključno s Pravnim obvestilom) se presoja po slovenskem pravu. Za obravnavo vseh sporov v zvezi s to spletno stranjo so pristojna izključno slovenska sodišča.

Če na spletni strani opazite kakršne koli napake ali netočnosti oz. se Vam porajajo kakršna koli druga vprašanja v zvezi s tem pravnim obvestilom, smo Vam za pojasnila na voljo preko objavljenih kontaktnih podatkov.

Content

PROMO KLASIK-TBZ
PROMO DESIGN
Steklenice PROMO DESIGN
Sadni sokovi
Dodatki k plastenkam in steklenicam
Navodila za pripravo etiket
Naročilo
Plačila
Reference

Alkoholni program pijač
Avtomati za vodo in BALONI