Slovensko Deutch English

VSE O VODAH

Mineralna, izvirska, ali namizna voda

V javnosti se pogosto mešajo pojmi, kot so mineralna voda, gazirana voda, namizna voda, izvirska voda ipd. Preberite si razlage osnovnih pojmov.

Na prvi pogled se vse vode zdijo enake …

Vse o vodah

Naravna mineralna voda ima svoj izvir v podzemnem viru, ki je zaščiten pred sleherno možnostjo kontaminacije. Oznako prizna pristojna nacionalna inštitucija, v Sloveniji je to Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Izvirska voda ima svoj izvir v podzemnem vodnem viru. Namenjena je prehrani ljudi in se polni pri njenem izviru. Mikrobiološke zahteve in postopki obdelave izvirske vode so podobni mineralni vodi, fizikalno-kemijske lastnosti pa morajo ustrezati pogojem za zdravstveno ustreznost pitne vode.

Naravna pitna voda po sestavi ustreza vodi za javne vodooskrbne sisteme. Vir so lahko površinske vode (reke, jezera), meteorne vode ali podtalnica. Ti vodni viri so zelo občutljivi in zato tudi kakovostno nestabilni. Naravna pitna voda mora ustrezati pravilniku o zdravstveni ustreznosti pitne vode.

Namizne vode so pripravljene iz pitne vode, naravne mineralne vode ali izvirske vode, ki vsebuje enega ali več dodatkov (npr. morsko sol, ogljikov dioksid, natrijev klorid, kalcijev klorid, natrijev karbonat,…). Voda z vsebnostjo ogljikovega dioksida (gazirana voda ali voda s CO2), katerega voda lahko vsebuje že na izviru ali pa se ga doda kasneje.
Na prvi pogled se vse vode res zdijo enake, a se med seboj precej razlikujejo. Prva in najpomembnejša razlika med vodami različnih znamk se pokaže že pri samem vodnem viru. Na okus in učinkovanje posamezne vode vplivajo vsebnost mineralnih snovi, elementov v sledeh in ostalih sestavin, ki se pojavljajo zaradi vplivov tlaka, temperature, plinov in vsebnosti raztopljenih kamnin. Na raznovrstnost mineralnih snovi ter na prehrambene in fiziološke učinke posamezne vode vplivajo značilnosti podzemnega okolja, kjer se voda pretaka, globine črpanja in čas zadrževanja vode v podzemnem prostoru.
Najpogosteje se vode »meri« s pripravami kot so merjenje prevodnosti v mikro siemensih (manj µS ko ima voda, bolj je kemično prevodna) ter merjenje kislosti/bazičnosti vode v pH (idealno okoli 7).

Tabela vse o vodah

Content

PROMO KLASIK-TBZ
PROMO DESIGN
Steklenice PROMO DESIGN
Sadni sokovi
Dodatki k plastenkam in steklenicam
Navodila za pripravo etiket
Naročilo
Plačila
Reference

Alkoholni program pijač
Avtomati za vodo in BALONI